Kommittéer

Kommittéer 2012-2013

Programkommittén:

Leif Bergkvist och Fredrik Wärnberg.

Ackrediteringskommittén:                             

Kerstin Sandelin (sammankallande)

Susann Plate

Christina Jansson                        (sedan 2011)

Utbildningskommittén:                                 

Jana de Boniface                          (sedan 2009)

Lisa Rydén                                   (tar över från 2014)

Kommittén för klinisk forskning:

Malin Sund                             (sedan 2013)

Bröstkirurgiska representanter i Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret:

Kerstin Sandelin                      Region Stockholm-Gotland

Lars Löfgren                             Region Stockholm-Gotland

Stefan Emdin                            Norra regionen

Gunilla Christenson                 Uppsala-Örebro regionen

Stig Holmberg                           Region Västra götaland

Christian Ingvar                        Region Skåne

Kommentarer inaktiverade.