Kommittéer

Kommittéer 2014-2015

Programkommittén:

Leif Bergkvist och Fredrik Wärnberg.

Utbildningskommittén:                                 

Roger Olofsson (sedan 2014

Kommittén för klinisk forskning:

Malin Sund                             (sedan 2013)

Bröstkirurgiska representanter i Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret:

Kerstin Sandelin                     Stockholm-Gotland

Lars Löfgren                            Stockholm-Gotland

Malin Sund                              Norra

Gunilla Christenson                Uppsala-Örebro

Per Nyman                               Västra

Lisa Rydén                                Södra

Lars-Gunnar Arnesson           Sydöstra

 

Kommentarer inaktiverade.