SOTA

Nästa SOTA- möte kommer att äga rum i Umeå i oktober 2016. Information följer.

Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG) arrangerar vartannat år ett tvådagars vetenskapligt möte riktat till läkare, sköterskor och annan personal som arbetar inom bröstcancervården.

Syftet med SOTA-mötena är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av bröstcancersjukdomen utifrån ett evidensbaserat perspektiv, och med utgångspunkt från SweBCG:s Nationella Riktlinjer.

 

Kommentarer inaktiverade.