Aktuella nationella studier

Läs här nedan om följande aktuella nationella studier:

1) SENOMIC: Kohortstudien som undersöker sjukdomsfri överlevnad och axillrecidiv hos de patienter med mikrometastas i sentinel node (SN) som inte axillutryms har påbörjat inklusion under höst/vinter 2013. Här hittar ni aktuella protokoll samt patientinformation, samt en lista över deltagande enheter och lokalt ansvariga forskare.

För frågor kontakta gärna Jana de Boniface jana.de-boniface@ki.se. Nationellt studieansvariga forskare är Prof. Jan Frisell och docent Jana de Boniface (Karolinska Stockholm), Prof. Leif Bergkvist och med dr Yvette Andersson (Västerås). Studien stöds av Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG) och är registrerad på www.clinicaltrials.gov.

Studieprotokoll-Senomic version 4 mars 2017

Patientinformation SENOMIC version 7 mars 2017 postoperativ

Patientinformation SENOMIC version 7 mars 2017 preoperativ

Inklusionsprotokoll Senomic ver 3

Uppföljningsprotokoll SN-mikromet

Protokoll pat som ej inkluderas SN-mikromet

Deltagande-enheter-SN-mikromet

2) SENOMAC.En randomiserad studie som undersöker betydelsen av kompletterande axillutrymning vid upp till två makrometastaser i SN. Studien har en egen hemsida på www.senomac.se med alla aktuella dokument och ytterligare information.

3) Antibiotikastudien vid bröstrekonstruktioner. En prospektiv randomiserad nationell multicenterstudie som undersöker vilken intravenös antibiotikaprofylaxregim, endos (vilket är standard på de flesta kliniker idag) eller flerdos (under ett dygn med start vid operationsstart), som är den mest effektiva med avseende på infektionskomplikationer och biverkningar vid förstagångsrekonstruktioner med implantat. Inklusionen påbörjades våren 2013. Hittills deltar 8 bröst-och plastikkirurgiska kliniker i Sverige. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

För ytterligare information var god kontakta dr Anna Ljung Constantinidou, anna.ljung-konstantinidou@sodersjukhuset.se. Nationellt studieansvariga är M.D/Ph.D Jakob Lagergren och M.D. Anna Ljung Constantinidou (Karolinska, Stockholm).

Nedan hittar ni bl a aktuella protokoll, patientinformation, samt en lista över deltagande enheter:

Studieprotokoll version 5.0 2015-12-28

Kontaktuppgifter till deltagande kliniker

Patientinformation

Godkännande Etikprövningsnämnden

CRF

Godkännande Etikprövningsnämnden komplettering

Kommentarer inaktiverade.