Kirurgveckan

Nu har vi lagt kirurgveckan i Malmö bakom oss och vi hoppas att ni upplevde programmet som givande och stimulerande. Nästa år ses vi i Jönköping!

Nedan återfinns en del av de presentation som gavs i Malmö 2016 (pdf-format).

Roger Olofsson Bagge-Isolerad hyperterm perfusion

Fredrik Wärnberg-Epitelial till Mesenkymal omvandling (EMT)- En riskmodell för återfall vid DCIS

Fredrik Wärnberg-Ett multimarkörtest för återfallsrisk efter bröstbevarande kirurgi för duktal bröstcancer in situ (DCIS)

Charlotta Wadsten – DCIS och risken för bröstcancerdöd

Ilan Ben-Shabat-ILP vs ILI vid malignt melanom

Tor Svensjö-Bilateral operation vid bröstcancer

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.