Stipendier

SFFB-stipendium
Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB) utdelar i samarbete med Promeduc Surgical AB utbildnings- och forskningsstipendier årligen på 10 000 kronor till och med 2016. Utöver detta tillskjuter föreningen årligen 40 000 kronor till stipendier för besök vid svensk eller utländsk institution med bröstkirurgisk spetsverksamhet, för deltagande i bröstcancerkongress eller för deltagande vid annan kurs med syfte att vidareutbilda sig inom ämnet bröstcancerkirurgi och bröstonkologi. Varje enskild person kan söka maximalt anslag om 15 000 kronor per år. Möten som inte omfattas av stipendier är t ex nationella möten som SOTA möten, Kicki Waller dagarna eller kirurgveckan då föreningen anser att detta bör bekostas av arbetsgivaren. Detta gäller även kostnader för den europeiska ackrediteringen. De medlemmar som arbetar som europeiska ackrediterare har dock möjlighet att söka anslag från vår stipendiefond.

Ansökningsblankett (se nedan) skall inskickas i god tid (aktivitet kan absolut ej ha på- börjats) och inkomna ansökningar behandlas av styrelsen kontinuerligt under året vid första därpå följande styrelsemöte (äger rum med cirka en månads mellanrum) så länge medel finns kvar att fördela. Sökande måste vara medlem i Svensk Förening för Bröstkirurgi och skriftlig redovisning erfordras för publicering på föreningens hemsida efter avslutad aktivitet. Stipendiet skall användas inom ett kalenderår varefter det förfaller.

Kvitton samt en skriftlig reserapport skall vara föreningen tillhanda senast 3 månader efter avslutad aktivitet för att utbetalning skall ske. Om förskott har betalats ut och kvitton/skriftlig reserapport ej inlämnats inom 3 månader blir stipendiaten återbetalningsskyldiga. Beslut om tilldelning sker per brev och redovisas också på hemsidan samt årligen vid föreningens årsmöte.

Ansökningsblankett samt reserapport skickas till caroline.holsti@liv.se

Ansökningsblankett Stipendium
Reseräkning

BRO
BRO har en extra utlysning i år för både forskningsprojekt och resor. OBS! Utlysningen gäller INTE för projekt som söktes för i BRO´s tidigare ansökningsomgång (juni 2016). Mer information finns på http://bro.se/extra tulysning forskaranslag

Sista ansökningsdag är 2016-11-01, klockan 12.00.

Kommentarer inaktiverade.