Stipendier

Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFB) utdelar i samarbete med Promeduc Surgical AB utbildnings- och forskningsstipendier årligen på 10 000 kronor till och med 2016. Utöver detta tillskjuter föreningen årligen 50 000 kronor till och med 2016 till stipendier för besök vid svensk eller utländsk institution med bröstkirurgisk spetsverksamhet, för deltagande i bröstcancerkongress eller för deltagande vid annan kurs med syfte att vidareutbilda sig inom ämnet bröstcancerkirurgi och bröstonkologi. Möten som inte omfattas av stipendier är t ex nationella möten som SOTA möten, Kicki Waller dagarna eller kirurgveckan då föreningen anser att detta bör bekostas av arbetsgivaren. Detta gäller även kostnader för den europeiska ackrediteringen. De medlemmar som arbetar som europeiska ackrediterare har dock möjlighet att söka anslag från vår stipendiefond .
Ansökningsblankett (se nedan) skall inskickas i god tid (aktivitet kan absolut ej ha på- börjats) och inkomna ansökningar behandlas av styrelsen kontinuerligt under året vid första därpå följande styrelsemöte (äger rum med cirka en månads mellanrum) så länge medel finns kvar att fördela. Sökande måste vara medlem i Svensk Förening för Bröstkirurgi och skriftlig redovisning erfordras för publicering på föreningens hemsida efter avslutad aktivitet. Stipendiet skall användas inom ett kalenderår varefter det förfaller.

Kvitton samt skriflig redogörelse skall vara föreningen tillhanda senast 3 månader efter avslutad aktivitet för att utbetalning skall ske. Om förskott har betalats ut och kvitton/skrftlig redogörelse ej inlämnats inom 3 månader blir stipendiaten återbetalningsskyldig.

Beslut om tilldelning sker per brev och redovisas också på hemsidan samt årligen vid föreningens årsmöte.
Observera att regelverket innebär att läkemedels- eller medicinteknisk industri maximalt får finansiera 50% av den totala rese- och hotellkostnaden vid kongressresa eller studiebesök. Medfinansiering från arbetsgivare eller annat håll får således ordnas för hel kostnadstäckning av resan.

Ansökningsblankett stipendium

RESERÄKNING-TILL-SVENSK-FÖRENING-FÖR-BRÖSTKIRURGI

För den flitige finns även möjlighet att söka internationella stipendier. Kerstin Sandelin har bifogat nedanstående länk.

http://www.facs.org/memberservices/igs.html


Kommentarer inaktiverade.