Hem

Svensk Förening för Bröstkirurgi är en sektion av Svensk Kirurgisk Förening, under Svenska Läkaresällskapet.

Org.nr. är 833601-0205. Medlemsskap i föreningen kostar 100 kronor/år, och debiteras från Svensk Kirurgisk Förening. Här finns medlemsansökan

Reseberättelser, tänkvärda publikationer, kongressrapporter – alla bidrag till hemsidan mottages tacksamt, mejla Roger Olofsson Bagge (roger.olofsson.bagge@vgregion.se). Artiklar som publiceras i Svensk Kirurgi publicerar vi även gärna på hemsidan som kortversion (abstraktsform).

Här kan du ta del av föreningens stadgar och senaste verksamhetsberättelse.

Stadgar 2008

Verksamhetsberättelse 2016